Adaptační výjezd žáků 6. ročníku (7. 9. až 9. 9. 2022)

Letošní adaptační výjezd šesťáků do Malé Skály u Turnova se opravdu vydařil. První den se žáci seznámili s okolím hotelu Kavka a odpoledne vyrazili na turistický výlet do Dolánek. V místním Dlaskově statku děti vyslechly vyprávění o životě sedláka Dlaska a jeho rodiny.

Hned potom děti odbrzdily koloběžky a vydaly se na zpáteční cestu do Malé Skály. Poklidná projížďka kolem řeky Jizery byla odměnou za předchozí putování. Večerní povídání a hry příjemně zakončily celý den.

Druhý den měly děti preventivní program a také soutěžily v několika sportovních disciplínách. Večerní vyhlašování vítězů bylo, jako každý rok, napínavé.

Poslední den pobytu žáci navštívili státní zámek Hrubý Rohozec, zhodnotili společně s vyučujícími výjezd a připravili se k odjezdu domů.

Mgr. Radka Bobysudová
Mgr. Marcela Kosteasová
Mgr. Kateřina Dufková
Mgr. Alžběta Potůčková

Adaptační kurz