Čarodějnické odpoledne v ŠD

A jéje, v pátek 28. 4. 2023 přiletělo do družiny tolik čarodějnic a čarodějů, že se paní vychovatelky nestačily divit 😊

Děti měly opravdu pěkné převleky a užily si báječné odpoledne plné čarodějnického soutěžení, čarování a tanečků. A nakonec samozřejmě dostaly sladkou odměnu.