Dětský bezpečnostní workshop

Dne 5. června 2024 třída 2.A cestovala vlakem z nové železniční stanice na Rajské zahradě směrem na Hlavní nádraží, kde se konala přednáška o bezpečném chování během jízdy v železničních dopravních prostředcích, ale také v prostorách, které k železnici odjakživa patří. Paní lektorka děti provedla nádražní halou, perónem, malebnými historickými interiéry Hlavního nádraží. Druháčci se rovněž ocitli před monumentální, honosnou budovou, která je důstojnou oázou pro všechny cestující. Bezpečnostní workshop přinesl žáčkům mnoho teoretických i praktických poznatků. Jsme rádi, že jsme ho mohli absolvovat.

Mgr. Irena Bátrlová