Projekt “Food” v 6. ročníku

V pondělí 3. 6. 2024. proběhla výuka Anglického jazyka 6. ročníku poněkud netradičním způsobem. V návaznosti na probraný tematický okruh „Food“, týkající se jídla a vaření, jsme se tentokrát sešli ve školní kuchyňce. Žáci měli za úkol připravit pokrmy podle receptů napsaných v angličtině. Nejdříve si však museli sepsat Shopping list (nákupní lístek) a poté nakoupit potřebné ingredience. Žáci pracovali ve skupinách. Všichni se zapojili do práce - vařili, krájeli, pekli, umývali nádobí, překládali pomocí slovníků, opakovali gramatické struktury, či vyplňovali úkoly spojené s recepty. Nic se nám nespálilo, vše se povedlo, takže jsme se na konci pořádně namlsali. Poté připravené pokrmy hodnotila porota v čele s paní ředitelkou školy Klárou Máchovou. Vítězové byli následně odměněni diplomy.

Mgr. Jaroslava Lejzo