Informace pro zájemce o školní družinu

  • Přihlášení do školní družiny na školní rok 2023/24
  • Přednost ve školní družině mají žáci z 0.-3. tříd.
  • Přihlašování stávajících dětí na nový školní rok bude probíhat do 30.6.2023.
  • Zápisový lístek 2023/24 najdete na webu školy /družina /dokumenty. V případě zájmu Vám jej předají paní vychovatelky.
  • Jednorázovou platbu 2000,-Kč za stávající děti je nutné uhradit do 31.8.2023.
  • Pokud nebude podán Zápisový lístek a zaplacena ŠD do 31.8.2023, dítě nebude přijato do školní družiny.
  • Pro budoucí žáky 4. ročníků platí, že budou přijati jen v případě volných míst. Zápisový lístek je nutné odevzdat také do 30.6.2023, platbu potom zaslat až na vyzvání vedoucí vychovatelky.
  • Variabilní symbol zůstává po celou dobu docházky do ŠD stejný.
  • Informace pro budoucí žáky 0. a 1. ročníků – Zápisový lístek předat do 31.8.2023 a jednorázovou platbu provést do 30.9.2023.

Marie Maxová

vedoucí školní družiny

marie.maxova@zsvencliku.cz