Výjezd třídy 5. A do Krkonoš

V pondělí 22. května 2023 odjela třída 5. A na ozdravný pobyt do Krkonoš. Pro žáky, kteří se dostali na víceletá gymnázia, byl tento výjezd i posledním společným pobytem. Ubytovali jsme se v původní hornické osadě Černý Důl, v útulném penzionu Natty. Černý Důl byl dobrým východiskem k výletům a k procházkám po místních naučných stezkách. Cestou po naučné stezce Berghaus, jsme se dozvěděli o místní těžbě a hornictví.

Prohlédli jsme si hornický náhon, skalní vrásy a ústí středověkého dolu. Za městem jsme si také prošli naučnou stezku Za sv. Barborou. K výletům, které jsme během pobytu podnikli, patří návštěva ZOO Dvůr Králové. Zde se nám líbil pavilon Ptačí svět, kde nám ptáci létali přímo nad hlavou, zajímavá byla i projížďka africkým safari nebo návštěva Galerie Zdeňka Buriana. Další výlet byl do Pece pod Sněžkou. Lanovkou jsme vyjeli na vrchol Sněžky. Zde jsme si prohlédli Polskou boudu s meteorologickou stanicí, kamenný trigonometrický obelisk a 14m vysokou rotundovou kapli sv. Vavřince. Žáci obdivovali také Českou poštovnu, nejvýše položenou poštovnu v České republice. Krásná horská panoramata nás provázela zpáteční pěší cestou do Pece na autobus.

Na závěr pobytu nechybělo ani hledání pokladu, diskotéka a večerní opékání vuřtů. Třídní výjezd se skutečně vydařil a věřím, že přinesl žákům i plno krásných zážitků a nových poznatků.

Ing. Iveta Vávrová

třídní učitelka 5.A