Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na pravidelné konzultační hodiny, které proběhnou v plánovaném termínu, tedy v pondělí 27. 4. Vzhledem k současné mimořádné situaci je počet účastníků omezen, je nutné se k jednotlivým vyučujícím objednat na http://zsvencliku.reservando.cz/. V případě, že se neobjednáte, je možné, že vyučující nebude mít na rozhovor s Vámi volný čas. Pokud bude kapacita rezervací vyčerpána, je nutné si s vyučujícím domluvit jiný termín.

Vzhledem k otázkám, které nás v poslední době trápí, jsme pro Vás připravili několik informací, které na ně alespoň částečně odpovídají. V pondělí na konzultačních hodinách tak již budete mít obecné dotazy zodpovězené a budete se moci věnovat konkrétním problémům.

  • 25. 5. se předpokládá otevření školních skupin pro 1. stupeň – čekáme na pokyny MZ a MŠMT.
  • Zprovoznění školní jídelny opět závisí na rozhodnutí MZ a MŠMT (otázky týkající se odhlašování obědů a přerušení plateb stravného se dozvíte na webových stránkách ŠJ).
  • Výlety, zájezdy, ŠvP a jiné akce se ruší/posouvají – TU Vás budou informovat.
  • Hodnocení na konci školního roku (vysvědčení) proběhne podle pokynů MŠMT. Současné hodnocení má motivační a formativní charakter. Známky odrážejí snahu a přístup ke vzdělávání na dálku, poctivou práci a aktivitu.  Podle doporučení ČŠI nemá být rozhodující pro závěrečnou klasifikaci.
  • Současná výuka probíhá distanční formou – Google Classroom, Bakaláři – Komens, videosetkávání, chaty, konzultace, telefonické spojení, whats up, e-maily, on-line, úkoly a konzultace s učiteli formou osobních setkávání ve škole apod., v případě obtíží je nutné kontaktovat příslušného vyučujícího a najít optimální řešení vyhovující oběma stranám.
  • Cílem distančního vzdělávání je udržet u žáků návyky spojené se školní prací, nikoli snaha probrat co nejvíce učiva podle školního vzdělávacího programu.
  • Hlavní důraz je kladen na profilové předměty, na takové znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro další vzdělávání, procvičování a opakování již probraného učiva
  • Protože nás zajímá Váš názor, prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku.

https://www.survio.com/survey/d/D4U5L8M7Y4G8H5X9B

 

Jsme si vědomi toho, že ne všichni mají vhodné podmínky k domácí přípravě, proto se neváhejte na nás obrátit v případě, že máte nějaké potíže. Společně najdeme způsob, jak je vyřešit.

Až budeme vědět, jak se bude situace dál vyvíjet a za jakých podmínek bude probíhat výuka, budeme Vás opět informovat.

S přáním pevného zdraví

Vedení školy