Vážení rodiče,

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků a jejich obsahem bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.  Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 do 8:00 hod. Po tomto datu již nebude možné žáka dodatečně přihlašovat.

Před nástupem do školy je potřeba vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  - v papírové podobě k dispozici v kanceláři školy,  k tisku zde: www.msmt.cz/file/52769 .  Bez tohoto prohlášení žák nebude vpuštěn do budovy školy.

 

Provozní doba školy 

8:15- 12:30 (v závislosti na počtu vzdělávacích skupin)

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je – z tohoto důvodu nejsou přípustné pozdní příchody, žák nebude vpuštěn do školy

 

 

Hygienická opatření ve škole

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Každý žák si po vstupu do budovy uloží obuv do igelitové tašky, kterou si vezme s sebou do třídy (šatna nebude v provozu)

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

Po ukončení výuky žák opustí budovu a bez zbytečného zdržování odejde.

Školní jídelna nebude v provozu.

 

 

 

 

 

  1. 5. 2020 ředitelství školy