Do ŠD musí mít děti alespoň dvě nepoužité roušky. 

Provoz jednotlivých oddělení je  upraven dle pokynů MŠMT.

Ranní ŠD není vedena klasickou formou, děti budou v kmenových třídách, na každém patře má dohled 1 vychovatelka. Ranní ŠD je otevřena pouze pro 0. - 3. ročník.

Vyzvedávání dětí bude probíhat v běžném režimu.