Od 30. 11. 2020 nastupují do školy žáci 9. ročníků. Stále platí již zavedená hygienická pravidla s novou povinností nošení roušek i během výuky ve třídách. Dle pokynů MŠMT bude zachována homogenita při výuce cizích jazyků (třídy se nedělí v 8. ročnících) a volitelných předmětů. Žáci se učí podle běžného rozvrhu hodin. Výuka TV je zrušena. Žáci 6. – 8. ročníků se budou učit podle tzv. rotačního systému – vždy po týdnu. 30. 11. – 4. 12. nastoupí do školy 8. ročníky a třída 7. A. 7. 12. – 11. 12. nastoupí do školy 6. ročníky a třídy 7. B, 7. D 14. 12. – 18. 12. nastoupí do školy 8. ročníky a třída 7. A.