Nic netrvá věčně

Dne 24. 8. 2024 se žáci 6.B účastnili programu v NG Praha Veletržním paláci v Praze 7 Programu s tvůrčí aktivitou - Nic netrvá věčně . Program přispívá k propojení oblasti umění a kultura s průřezovým tématem environmentální výchova. Žáci nahlédli na proměnu vnímání přírodního i sociálního prostředí , kdy se skrze kostičky LEGO ponořili hlouběji do obsahu a stavebnici využili jako názorný prostředek modulárního systému.

Mgr. Ivana Klíčová