Přihlášení do školní družiny na školní rok 2024/2025

Přednost ve školní družině mají žáci z 0.-3. tříd. Zájemci na školní rok 2024/2025 vyplněné přihlášky odevzdají do 14. 6. 2024. Zápisový lístek 2024/25 byl předán žákům.

Zlatuše Meyerová