Vyhlášení jednodenní stávky dne 27. 11. 2023

Dne 27. 11. 2023 (pondělí) nebude probíhat ve škole výuka z důvodu probíhající jednodenní výstražné stávky. Škola, včetně všech jejích součástí, školní jídelny, družiny atd., bude tento den uzavřena.

Mgr. Klára Machová, ředitelka školy

Důvod a cíle stávky:

Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavováni nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí, a přesto jsou z různých míst včetně MŠMT prezentovány. Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem ale investicí do budoucnosti.

Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

 • Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.
 • Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.
 • Nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíle stávky:

 • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.
  • Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce.
  • Došlo by k omezení možnosti pro školy, aby mohly dělit třídy na menší skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější.
  • Došlo by ke zvyšování počtu žáků ve třídách.
  • Omezily by se počty volitelných předmětů.
  • Je ohrožena existence malotřídek.
 • Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.
 • Zabránit tomu, aby z prostředků na platy nebyly hrazeny dávky v nemoci.

Zástupci stávkového výboru:

PhDr. Petr Košik, MiSc.

Václav Matys

Michal Breza