Výsledky voleb do školské rady – zástupci zákonných zástupců žáků ze dne 12. 9.

V pondělí dne 12. 9. 2022 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy.

Zákonní zástupci žáků školy zvolili za člena školské rady:

  • Lucii Kleprlíkovou

Vyhlášení výsledků voleb členů školské rady

Image by https://www.freepik.com/free-photo/hand-puts-pink-envelope-into-vote-box_5866110.htm#query=vote&position=2&from_view=search Freepik

zdroje