VĚDA NÁS BAVÍ – vědecké kroužky pro děti

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis). Naše vědecké kroužky probíhají pod vedením zkušených lektorů 1x týdně po vyučování ve školách ve spoustě větších i menších měst po celé ČR. Každé pololetí čeká děti 14 nových lekcí! Cílem kroužku akreditovaného MŠMT je zábavným a interaktivním způsobem podpořit u dětí zájem o vědu a poznání.

V kroužku se děti dozví teoretické poznatky z různých oborů (chemie, fyzika, přírodopis, astronomie, biologie), které si sami ověří v jednoduchých a zábavných experimentech (budeme poznávat atom, postavíme model srdce a plic, prozkoumáme fáze měsíce, poznáme Archimédův šroub, vyrobíme si buňku a mnoho dalšího.).

Kdy, kde a jak kroužky pro děti probíhají?

  • 1x týdně (60 min)
  • 14 lekcí/pololetí (Děti je možné přihlásit i během pololetí.)
  • skupinová výuka (10 - 15 dětí, vědecké týmy 3 - 5 členů)
  • nahrazení výuky v případě prázdnin či svátku - nebojte, děti nikdy o žádnou lekci nepřijdou, lekce se jen o týden posunou
  • dětem je poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky
  • děti převezme lektor v předem dohodnutém čase na předem dohodnutém místě, výuka bude probíhat v určené učebně školy

Experimenty jsou jednoduché a bezpečné, nepracujeme s žádnými nebezpečnými pomůckami. Kroužek vedou naši proškolení lektoři. Podívejte se na hodnocení kroužků rodiči.

Tým VĚDA NÁS BAVÍ

Věda nás baví o.p.s.
České vysoké učení technické v Praze
Horská 2040/3
128 00 Praha 2
www.vedanasbavi.cz

se souhlasem Věda nás baví o.p.s.

zdroje