Projekty


Projekty 2020/2021

54. výzva OP PPR

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001627

Projekt je zaměřen na podporu žáků  s OMJ  prostřednicvím  poskytování intenzivních kurzů českého jazyka, hodin doučování, třídního projektu a setkávání zákonných zástupců s odborníky.

 

 

Ovoce a mléko do škol

V rámci tohoto projektu dostávali všichni žáci školy pravidelné bezplatné dodávky ovoce, zeleniny a mléka. V červnu jsme se rovněž zapojili do doprovodného programu Ochutnávkový koš, kde žáci mohli ochutnat i méně obvyklé druhy mléčných výrobků a získali o nich zajímavé informace.

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Škola je zapojena do projektu Personální podpora ZŠ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004490, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské skoly do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt Školního plánu mobility aneb Bezpečné cesty do školy

I v letošním školním roce naše škola pokračuje  ve školním plánu mobility (ŠPM), jehož cílem je dosažení bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí do školy i ze školy tzn. pěšky, na kole, koloběžce, in – line bruslích nebo i MHD.