Projekty


Projekty 2020/2021

Ovoce a mléko do škol

V rámci tohoto projektu dostávali všichni žáci školy pravidelné bezplatné dodávky ovoce, zeleniny a mléka. V červnu jsme se rovněž zapojili do doprovodného programu Ochutnávkový koš, kde žáci mohli ochutnat i méně obvyklé druhy mléčných výrobků a získali o nich zajímavé informace.

Emergentní program Ministerstva vnitra

Již několikátým rokem pokračovalo naše zapojení do tohoto úspěšného projektu, jehož cílem je vytvářet vhodné podmínky pro začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do školního kolektivu. V rámci projektu proběhly kroužky Doučování ČJ ve třech různých úrovních. Nejpotřebnější žáci měli díky tomuto projektu k dispozici asistenty, kteří jim pomohli s překonat počáteční jazykovou bariéru, adaptovat se české školní prostředí a poskytli jim podporu při přípravě na vyučování.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Škola je zapojena do projektu Personální podpora ZŠ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004490, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské skoly do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Učitel v diverzifikované třídě

 Škola, ve spolupráci s katedrou andragogiky a personálního řízení FFUK, je také zapojena do projektu Učitel v diverzifikované třídě, CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000302, operační program Praha – pól růstu. Projekt rozvíjí kompetence pedagogů v multikulturní oblasti a jejich uplatnění při práci s žákovským kolektivem.

 

Projekt Školního plánu mobility aneb Bezpečné cesty do školy

I v letošním školním roce naše škola pokračuje  ve školním plánu mobility (ŠPM), jehož cílem je dosažení bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí do školy i ze školy tzn. pěšky, na kole, koloběžce, in – line bruslích nebo i MHD.