Projekty 2022/2023


Projekty 2022/2023

Doučování žáků škol

Naše škola využila možnosti zapojení do projektu již od září 2021.

Projekt probíhá ve 2 etapách:

  • rok 2021 - Národního plánu doučování (realizováno v období září–prosinec 2021)
  • rok 2022 - Národního plánu obnovy (realizace leden–srpen 2022)
  • rok 2022- Národní plánu obnovy (realizace září-prosinec 2022)

Cíl programu:

  • zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19

Cílová skupina programu:

  • program je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání, čímž u těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání

Formy doučování:

  • žáci pracují ve věkově blízkých skupinách skupinách nebo individuálně

 

OP JAK

Operační program Jan Ámos Komenský

  • číslo výzvy: 02_22_002
  • název projektu: ZŠ Praha 9 Černý Most - Šablony
  • registrační číslo: cz.02.02.xx/00/22_002/0000381
  • období realizace: 1. 12. 2022 - 30. 11. 2025

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně sociální rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí MŠ, žáků ZŠ a účastníků zájmového vzdělávání.

Spolufinancováno Evropskou unií