Přípravný ročník


Kritéria pro přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší).

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy

ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Klárou Machovou, stanovila v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria pro přijetí do přípravné třídy (zápis  do prvního ročníku 2020/21):

 1. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) a mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy
 2. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté), které mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy

Ve školním roce 2020/21 otevřeme jednu přípravnou třídu s kapacitou 15 dětí.

Povinné dokumenty k zápisu do přípravné třídy:

 • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) - zajistit před zápisem
 • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa - zajistit před zápisem
 • Žádost o odklad školní docházky 
 • Žádost o přijetí do přípravné třídy 

Co je přípravná třída?

 • nepovinná součást základního školství
 • cílem přípravné třídy je připravit děti k úspěšnému startu do první třídy
 • malý kolektiv dětí
 • individuální přístup k dítěti zaručí zkušený speciální pedagog přípravné třídy
 • zohlednění věkových, fyzických i psychických potřeb dítěte
 • základem je organizovaná činnost dětí - různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní,
 • pohybové, hudební a výtvarné činnosti
 • nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují
 • na konci přípravného ročníku děti získávají „Pochvalný list“ nebo jiné osvědčení o návštěvě této třídy
 • děti v přípravném ročníku pracují podle školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu " Venclíkův tvořivý rok“
 • pro práci ve třídě jsou rozhodující individuální možnosti a schopnosti dětí, jejich tempo zvládání požadavků
 • odpoledne děti mohou navštěvovat školní družinu

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

 Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva:

 • vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
 • rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání)
 • hudební výchova
 • výtvarná výchova
 • pracovní výchova
 • tělesná výchova.

Dopolední výuka končí v 11:40h a v případě zájmu rodičů následuje družina.

Přehled témat vzdělávacího plánu přípravné třídy

Období - Venclíkovy podzimní hry a činnosti  - Venclíkův podzim
Témata:  Vítejte; S kamarády;  Dobré ráno, dobrý den; Moje škola, můj dům, moje rodina; Barvy podzimu; Podzim v lese a na zahradě; Barevné malování; Drakiáda; Moje tělo; Listopadání; Pomoc, stůňu; Venclíkovy strasti

Období - Venclíkovy zimní hry a činnosti – Venclíkova zima
Témata: Mikuláš ztratil plášť; Vánoce jsou tu; Půjčíš mi...? Půjčím ti...;
Koleda pro Venclíka a jeho zvířecí kamarády; Neuklouznu na ledu
Šikulové u zápisu; Zvířátka v zimě; Venclíkovy  pohádky; Muzicírování; Masopustní veselí; Stůj! Pozor! Jdi!

Období  - Venclíkovy jarní hry a činnosti – Venclíkovo jaro
Témata: Sluníčko vstávej, holala; Ráno, raníčko; Venclíkovy vystřihovánky; Zajíček březňaček; Na dvoře, kuře krákoře; Hody, hody doprovody; Vynášení zimy – pálení čarodějnic; Cvičíme s Venclíkem; Rostu jako z vody; Dárek pro maminku; Venclíkova abeceda; Rozkvetlá příroda

Období - Venclíkovy letní hry a činnosti – Venclíkovo léto
Témata: Co už umím a dovedu; Zpíváme a tančíme s Venclíkem; Život u rybníka; Lesní studánka

Pomůcky

Na vyučování budou děti nosit batůžek, žákovskou knížku, úkolníček, penál s pastelkami (sada alespoň 12 barev - doporučené Maped Color´Peps), tužkami, gumou a ořezávátkem + šroubovací lepidlo, svačinu + pití. Bačkory na přezutí (ne pantofle ani kroksy!!!) si budou nechávat ve skříňce v šatně. Cvičební úbor - sportovní obuv, triko, kraťasy, tepláky – vše podepsané v látkovém pytli.

 

Sledujte prosím pravidelně žákovskou knížku a úkolníček – pravidelně podepisujte.