Pomáhající organizace


Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Pacific (Komunitní centrum Motýlek)

Klub Pacific provází děti a mladé lidi, kteří se ve svých životech cítí ztraceni, zmateni nebo zraněni.

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

 • U Nové školy 871, Praha 9
 • spolupracuje s paní psycholožkou Mgr. Königovou a paní speciální pedagožkou Mgr. Sklenářovou
 • 266 312 530, 266 310 939

DYS-centrum® Praha, z.ú.

 • Organizace nabízející učební pomůcky, informace a vzdělávání nejen pro žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUaCH).
 • 233 370 262, 603 399 889

Pedagogicko-psychologická poradna při základní škole pro žáky se specifickými poruchami chování

 • ADHD, LMD, a další poruchy chování
 • PhDr. Michalová, Ph.D.
 • 736 673 575, 226 519 669
 • Na Zlíchově 19, Praha 5

LINGUA, s.r.o

 • klinická logopedie
 • Vajgarská 1141, Poliklinika Bioregena, Praha 9 – Kyje

Národní ústav pro autismus, z.ú.

 • Národní ústav pro autismus, který poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich.