Přijímací řízení na SŠ


Celková informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace pro cizince

Informace pro rodiče žáků 5. a 7. tříd

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Kurzy k přijímacímu řízení

Termín odevzdání podkladů

Tisk přihlášky na střední školy